Anders M Johansson
Ett säkert och tryggt samhälle förutsätter att vi ställer upp för varandra

Med sitt innovativa upplägg, både tekniskt och organisatoriskt, är Landräddningen spännande för Civilförsvarsförbundet, som på frivillig grund bidrar till säkerheten och tryggheten i samhället. Jag är övertygad om att vi måste bli betydligt bättre på att använda hela samhällets resurser för att Sverige på ett ansvarsfullt sätt ska kunna hantera välfärdsutmaningarna. Det blir vi bara genom att samverka i vettiga kombinationer.


Kontaktperson

Publicerad den