Just nu pågår en fullskalig pilotstudie av Landräddningen i Västerås i nära samarbete med Västerås stad. Cirka 1000 personer ingår i studien där Landräddningens funktion testas fullt ut med med larmcentral och volontärmatchning.
– Min pappa har problem med närminnet och synen. Landräddningen ökar tryggheten och höjer livskvaliteten både för honom och oss anhöriga, säger Lars Rooth från Västerås. 

Pilotstudien av Landräddningens fulla funktionalitet inleddes den 16 maj och pågår fram till december 2013. Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping kommer att följa, dokumentera och utvärdera studien.

Lars Rooth från Västerås är en av dem som har testat tjänsten. Hans pappa ser dåligt och har problem med närminnet.

– Min pappa använder ett mobilt trygghetslarm via Landräddningen. Tjänsten är klockren och fungerar jättebra. Det är framför allt sökfunktionen via GPS som är viktig för oss eftersom det har hänt att pappa har gått vilse utomhus vilket är problematiskt, särkilt på vintern. Vi anhöriga är måna om pappas frihet och tack vare Landräddningen kan han röra sig fritt, säger Lars Rooth.

Genom Landräddningens larm-app kan både anhöriga och Landräddningens larmcentral se var användaren befinner sig när han eller hon behöver hjälp. Användaren väljer själv vem eller vilka man vill delge sin position och vilka som ska ta emot ett eventuellt larm.

Drivande bakom den ideella organisationen Landräddningen är bland andra Civilförsvarsförbundet och Sveriges Pensionärsförbund. Landräddningens syfte är att öka tryggheten för olika grupper, exempelvis äldre, personer med demenssjukdom och yngre med speciella behov.

– Landräddningen är en ny stödjande samhällsfunktion som likt Sjöräddningen och Fjällräddningen ger stöd till personer utanför hemmet. För Landräddningens del handlar det emellertid mer om medmänskligt stöd än om avancerade räddningsinsatser och bygger på socialt engagemang och vilja att hjälpa varandra, säger Henrik Essunger.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Essunger, verksamhetsansvarig för Landräddningen, tfn: 0703-08 09 54
Lars Rooth, användare i Västerås, tfn: 0706-35 78 60

 


Kontaktperson

Publicerad den